Personnel Matters
Flexibel HR voor jouw onderneming

Blog

5 tips om goed te blijven communiceren tijdens thuiswerken.

Hoe zorg je nou dat je medewerkers verbonden blijven met het werk, de collega's én de organisatie.

Lees hier meer.


Aanvragen geboorteverlof

Eindelijk! Meer geboorteverlof voor partners. Nu ook betaalbaar voor werkgevers, doordat het UWV het verlof vergoed aan de werkgever. 

Hulp nodig bij het maken van beleid op het gebied van Wet Arbeid en Zorg?  +31 6 41782884 

Wet arbeidsmarkt in balans vanaf 1 januari 2020

Lees hier meer over de Wet arbeidsmarkt in balans.Blog, nieuws en HR actualiteiten


Terug naar overzicht

30-06-2020

Geboorteverlof en andere wetswijzingen per 1 juli 2020

1. Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof wanneer hun partner een baby krijgt. In deze periode ontvangt de werknemer via de werkgever een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon.
Werknemers moeten het verlof minimaal vier weken van tevoren aanvragen. Werkgevers mogen het geboorteverlof niet weigeren, maar hebben – bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang – wel het recht om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren.

2. Stijging minimumloon
Het (bruto)minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2020 aanstaande met 1,60% verhoogd. Dat levert de volgende minimum (jeugd)lonen op:

© Ministerie SZW
3. Compensatie transitievergoeding
Wie sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst is gegaan, kan hiervoor compensatie aanvragen bij het UWV. Hou hierbij de kalender in de gaten. Voor een transitievergoeding die voor 1 april 2020 volledig is betaald, kun je tot en met 1 september 2020 compensatie aanvragen.
Voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 volledig zijn betaald, geldt dat de compensatie binnen zes maanden moet worden aangevraagd.

 Wetswijzigingen per 1 juli 2020.pdf


Terug naar overzichtE-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn